1313 ZABIJALNIK 2G

Izdelujemo namenske zabijalnike po kupčevih zahtevah

Zabijalnike izdelujemo izključno brez vpenjalnih priprav

Vpenjalne priprave avtomatiziramo z delovanjem stroja

* poraba žebljev in izmet žebljev : pri nas je neuporaben samo en žebelj


VARNOST:

* pri zabijalnikih je najbolj pomembna varnost operaterja in vseh v bližini, zato smo temu posvetili še posebno poszornost, predvsem pri menjavi žebljev